Семинари


Водещи обучението:

Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание
Мария Пирянкова – главен секретар на АГКК
Иван Евтимов – главен експерт в АГКК


Дати & Място:
9 - 11 Февруари 2015,  гр. Велинград, "Гранд Хотел Велинград" 5*

Copyright 2006 - 2015 Интер Контакт България ЕООД