Семинари


Водещи обучението:

Лили Стоянова - началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Стоил Дудулов –
началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Стефан Тодоров – главен експерт в КРПБМС в НС

Дати & Място:
22 - 24 февруари 2016,  гр. Хисаря, хотел "Сана СПА" 4*

Copyright 2006 - 2016 Интер Контакт България ЕООД