Семинари


Водещи обучението:

Мария Пирянкова –главен секретар в Агенция по геодезия, картография и кадастър
Иван Евтимов – главен експерт в Агенция по геодезия, картография и кадастър
Стефан Тодоров –главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание
Савин Ковачев – консултант по ЗУТ


Дати & Място:
  3 - 5 ноември  2014,  гр. Трявна, хотел "Калина Палас", 4*

Copyright 2006 - 2014 Интер Контакт България ЕООД