Семинари


Водещи обучението:

Савин Ковачев – консултант по ЗУТ
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание
Даниела Ангелова – главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция по горите
Стоил Дудулов – началник отдел в Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения“ в Министерство на земеделието и храните     


Дати & Място:
15 - 17 декември 2014,  гр. Банско, СПА хотел "АСТЕРА" 4*

Copyright 2006 - 2014 Интер Контакт България ЕООД