Семинари


Водещи обучението:

Лили Стоянова - началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните
Стефан Тодоров –
главен експерт в Комисията по регионална политика,благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание
Стоил Дудулов –
началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

Дати & Място:
30 март - 1 април 2015,  гр. Трявна, хотел "Калина Палас", 4*

Copyright 2006 - 2015 Интер Контакт България ЕООД