Семинари


Водещи обучението:

Савин Ковачев  –  консултант по ЗУТ
Мария Пирянкова  – 
консултант по ЗКИР
Стефан Тодоров  – 
главен експерт в КРПБМС в Народното събрание
Мирослава Владимирова –
директор на дирекция „Концесии“ в МРРБ


Дати & Място:
18 - 20 май 2015,  гр. Трявна, хотел "Калина Палас", 4*

Copyright 2006 - 2015 Интер Контакт България ЕООД