Семинари


Водещи обучението:

Лили Стоянова - началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерство на земеделието и храните

Дати & Място:
7 - 9 септември 2015,  гр. Велинград, "Гранд Хотел Велинград" 5*

Copyright 2006 - 2015 Интер Контакт България ЕООД